Nature

Professor Emeritus Dr. Stephen R. Kellert

Urban

Professor Emeritus Dr. Gregory J. Ashworth

Nature

Professor Emeritus Dato’ Dr. Ibrahim Komoo

Davos for Sense-for-Place. Over 330 Speakers.
67 Inspiring Hours. 19 Networking Hours.